สอบภาษาไทยครั้งที่1 第1回タイ語検定

【Tags】: 

วันนี้กะทิไปกรุงเทพเพื่อทำการสอบวัดระดับภาษาไทยค่ะ ตั้งใจเรียนเพื่อสิ่งนี้มานานแล้ว และตอนนี้รู้สึกโล่งใจมากกก ! ขอให้ทุกคนทำให้ดีที่สุดในการสอบภาษาญี่ปุ่นเช่นกันนะคะ
wannii Kati pai krungteep pua tam gaan soob wad radap paasaa thai ka tangjai rian pua singnii maa naan leeo le toon nii ruusuk loongjai maaak! koo hai tuk kon tam hai dii tiisud nai gaan soob paasaa yiipun chengan naka

今日はバンコクへタイ語の試験を受けに行きました。このために長い間勉強づくしでしたが、やっと解放されました!みなさんも日本語の試験がんばってください。
kyou wa bankoku e taigo no shiken o ukeni ikimashita. konotame ni nagai aida benkyou zukushi deshita ga, yatto kaihou saremashita! minasan mo nihongo no shiken ganbatte kudasai.

【Vocab】: 

・วันนี้ wannii(今日 kyou)
・ไป pai(行く iku)
・กรุงเทพ krungteep(バンコク bankoku)
・เพื่อ pua(〜のために 〜no tameni)
・ทำการสอบ tam gaan soob(試験を受ける shiken o ukeru)
・สอบวัดระดับภาษาไทย soob wad radap paasaa thai(タイ語検定 taigo kentei)

・ตั้งใจ tangjai(懸命にする kenmei ni suru)
・เรียน rian(勉強 benkyou)
*〜づくし 〜zukushi(ทำแต่〜/ มีแต่〜)
*勉強づくし benkyou zukushi ≒ ตั้งใจเรียน
・สิ่งนี้ sing nii(これ/この kore/kono)
・มานานแล้ว maa naan leeo(長い間 nagai aida)
・ตอนนี้ toon nii(今 ima)
・รู้สึก ruusuk(〜と感じる 〜to kanjiru)
・โล่งใจ loong jai(≒ 解放的 kaihouteki)
*解放される kaihou sareru(หลุดพ้น lud pon)
・มาก maak(とても totemo)
*やっと yatto(ในสุดท้าย nai sudtaai)

・ทุกคน tuk kon(みなさん minasan)
・ทำให้ดีที่สุด tam hai dii tii sud(≒ がんばってください ganbatte kudasai)
・การสอบภาษาญี่ปุ่น gaan soob paasaa yiipun(日本語の試験 nihongo no shiken)
・เช่นกัน chengan(も mo/ 互いに同様に)

⇐PREV / NEXT⇒