พักผ่อน 休む

【Tags】: 

พักผ่อน

休む
yasumu

【Vocab】: 

・หมอนข้าง モーンカーン (抱き枕 dakimakura)

⇐PREV / NEXT⇒