ความฝัน 夢

ความฝันของฉันคือนักวาดภาพประกอบ แล้วความฝันของคุณล่ะคะ?

私の夢はイラストレーターになることです。あなたの夢は何ですか?
watashi no yume wa irasutoreetaa ni narukoto desu. anata no yume wa nandesuka?

【Vocab】: 

・ความฝัน クワームファン(夢 yume)
・ของฉัน コンチャン(私の watashino)
・นักวาดภาพประกอบ ナッグワーパープラッゴー (イラストレーター irasutoreetaa)
・วาดภาพ ワーパープ(絵を描く ewo kaku)
・ของคุณ コンクン(あなたの anatano)

⇐PREV / NEXT⇒