ผู้เฒ่าเต่า 亀仙人

【Tags】: 

กะทิเจอคนญี่ปุ่นเหมือนผู้เฒ่าเต่าที่ใกล้บ้านค่ะ
ยังไม่เคยคุยค่ะ

カティは近所で亀仙人のような日本人を見かけました。まだ話したことはありません。
Kati wa kinjo de Kamesennin noyouna nihonjin wo mikakemashita.
mada hanashita koto wa arimasen.

【Vocab】: 

・เจอ ジュー (会う au /見かける mikakeru)
・เหมือน ムアン(〜のような 〜noyouna)
・ผู้เฒ่าเต่า プータオタオ(亀仙人 kamesennin)
・ผู้เฒ่า プータオ(老人 roujin)
・เต่า タオ(亀 kame)
・ใกล้บ้าน クライバーン(近所 kinjo)
・ยัง ヤング(まだ mada)
・ไม่เคย マイクェーイ(〜したことがない 〜shitakotoga nai)
・คุย クイ(話す hanasu)

⇐PREV / NEXT⇒