ฮอตอยุธยา 灼熱のアユタヤ

【Tags】: 

วันสุดท้ายไปเที่ยวอยุธยาค่ะ จริงๆกะทิคิดว่ว่าจะให้พ่อแม่มาเที่ยวก่อนที่อากาศจะร้อน
最終日はアユタヤを旅行しました。本当は暑くならないうちに来てもらう予定でしたが、
さいしゅうび は アユタヤ を りょこう しました。ほんとう は あつく ならない うちに きて もらう よてい でした が、

แต่ที่ไหนได้ขนาดเดือนกุมภาก็ยังร้อนมากเหมือนอบซาวน่าเลยค่ะ (゚o゚;;
まだ2月だと言うのにまるでサウナの中にいるような暑さでした。
まだ にがつ だと いうのに まるで サウナ の なか に いる ような あつさ でした。

ได้ชมเฉพาะจุดที่สำคัญแล้วก็ส่งกลับที่กรุงเทพ
有名なところだけを見てまわって、バンコクまで送りに行きました。
ゆうめいな ところ だけ を みて まわって、バンコク まで おくり に いきました。

น่าเสียดายที่พ่อแม่อยู่ได้แค่3วันเอง แต่เห็นแล้วรู้สึกสบายใจที่พ่อแม่ยังแข็งแรงมาก และบอกว่าอยากมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งค่ะ (*゚▽゚*)
両親はたったの3日しかいられず残念でしたが、まだまだ元気そうだったので安心しました。またタイに来たいと言っていました。
りょうしん は たったの みっか しか いられず ざんねん でしたが、まだまだ げんきそう だった ので あんしん しました。また タイ に きたい と いっていました。

 

【Vocab】: 

・วันสุดท้าย wan sud taay(最終日 saishu bi)
・ไปเที่ยว pai tiao(旅行する ryokou suru)
・อยุธยา ayuthayaa(アユタヤ ayutaya)

・จริงๆ jing jing(本当は hontou wa)
・คิดว่าจะ〜 kid waa ja〜(〜するつもりだった 〜suru tsumori datta/ 〜予定だった 〜yotei datta)
・ให้ hai(〜してもらう 〜shite morau)
・พ่อแม่ poo mee(両親 ryoushin)
・มา maa(来る kuru)
・ก่อนที่จะ〜 goon tii ja〜(〜の前に 〜no maeni/ 〜ないうちに 〜nai uchini)
・อากาศ aagaad(天気 tenki)
・ร้อน roon(暑い atsui)

・แต่ tee(〜が 〜ga)
・ที่ไหนได้ tii nai daai(≒予想と反して実際は)
・ขนาด〜ก็ยัง kanaad〜go yang(〜でさえ 〜de sae/〜だと言うのに 〜dato iunoni)
・เดือนกุมภา duan kumpaa(二月 nigatsu)
・มาก maak(とても totemo)
・เหมือน muan(まるで marude/ 〜のような 〜no youna)
・อบ ob(蒸す musu)
・ซาวน่า saaonaa(サウナ sauna)

・ได้ dai(〜した 〜shita)
・ชม chom(鑑賞する kanshou suru)
*見てまわる mite mawaru(≒เดินไปชมมา dəənn pai chom maa)
・เฉพาะ chapo(〜だけ 〜dake)
・จุด jud(点 ten/ ところ tokoro)
・สำคัญ samkan(大切 taisetu)
*有名な yuumei na(ชื่อดัง chuu dang)
・ส่งกลับ song glab(送る okuru)
・กรุงเทพ krungthep(バンコク bankoku)

・น่าเสียดาย naa sia daay(残念 zaenen)
・อยู่ได้ yuu dai(いられる irareri)
・แค่〜เอง kee〜eeng(たったの〜しか tattano〜shika)
・3วัน saam wan(三日 mikka)

・เห็น hen(見る miru)
・รู้สึก ruusuk(感じる kanjiru)
・สบายใจ sabaayjai(安心 anshin)
・แข็งแรง keng reng(元気 genki)
*まだまだ madamada(ยัง yang)
*〜そう 〜 sou(ดูเหมือน duu muan)

・และ le(そして soshite)
・บอก boog(言う iu)
・อยากมา yaak maa(来たい kitai)
・ประเทศไทย pratheet thai(タイ tai)
・อีกครั้ง iig krang(また mata)

⇐PREV / NEXT⇒