อาหารอีสาน タイ東北部の郷土料理

【Tags】: 

ได้พาพ่อแม่ไปกินอาหารอีสานด้วย
両親をタイ東北部の料理屋さんにも連れて行きました。
りょうしん を タイ とうほくぶ の りょうりやさん に も つれていきました。

ตอนแรกคิดว่าพ่อแม่คงจะไม่ชอบอาหารที่แปลกใหม่ แต่พอลองชิมส้มตำก็ชอบมาก
両親はきっと変わった料理は好きじゃないと思っていましたが、ソムタムを食べてすぐ気にいったようでした。
りょうしん は きっと かわった りょうり は すきじゃない と おもっていましたが、ソムタム を たべて すぐに きにいった ようでした。

กะทิเตือนว่าอย่าเพิ่งกินส้มตำที่เผ็ดมาก แต่พ่อก็ไม่แคร์และกินไปซะแล้ววว
激辛ソムタムは食べない方がいいと忠告しましたが、父はそれを気にせず食べてしまいました。
げきから ソムタム は たべない ほうがいい と ちゅうこく しましたが、ちち は それ を きにせず たべて しまいました。

และยังมีอาหารอื่นๆ เช่น กระเพาะปลาน้ำแดง ผัดขี้เมา ต้มโคล้งปลากรอบ โรตีสายไหม...ทั้งหมดนี้ก็ชอบหมดเลย กินเก่งจริงๆ
他にも、魚肚のスープ、激辛バジル炒め、酸味とピリ辛乾燥魚のスープ、わたあめのクレープ包みなど、全部おいしく平らげていました。
ほかにも、ぎょとのスープ、げきからバジルいため、さんみとピリからかんそうぎょのスープ、わたあめのクレープづつみ など、ぜんぶ おいしく たいらげていました。

น่าเสียดายที่ลืมให้พ่อแม่กินทุเรียนค่ะ555
ドリアンを食べてもらうのを忘れてしまったのが心残りです笑
ドリアン を たべてもらう の を わすれてしまった の が こころのこり です笑

 

【Vocab】: 

・พา〜ไป paa〜pai(連れて行く tsurete iku)
・พ่อแม่ poo mee(両親 ryoushin)
・กิน gin(食べる taberu)
・อาหาร aahaan(料理 ryouri)
・อีสาน iisaan(タイ東北部 tai touhoku bu)
・ด้วย duway(も mo)

・ตอนแรก toon reeg(初め hajime)
・คิด kid(思う omou)
・คง kong(きっと kitto)
・ไม่ชอบ mai choop(好きじゃない suki janai)
・แปลกใหม่ pleeg mai(≒変わった kawatta)

・แต่ tee(〜が 〜ga)
・พอ poo(〜すると 〜 suru to)
*すぐに suguni(ทันที tantii)
・ลอง long(〜てみる 〜te miru)
・ชิม chim(味見 ajimi)
・ส้มตำ somtam(ソムタム somutamu)
・ชอบ choop(好き suki)
・มาก maak(とても totemo)
*気に入る kiniiru(ติดใจ tidjai)
*〜ようでした 〜you deshita(ดูเหมือน duu muan)

・เตือน tuan(忠告する chuukoku suru)
・อย่าเพิ่ง yaa pə̂ng(≒まだ〜しないで mada shinaide)
・เผ็ด มาก ped maak(激辛 gekikara)
*〜方がいい 〜hou ga ii(〜ดีกว่า 〜dii gwaa)
・ไม่แคร์ mai kee(気にしない kinishinai)
・ไปซะแล้ว pai sa leeo(〜てしまった 〜te shimatta)

・ยัง yang(まだ mada)
・มี mii(ある aru)
・อื่นๆ unun(他に hoka ni)
・เช่น chen(例えば tatoeba)
・กระเพาะปลาน้ำแดง trapo pala naam deeng(魚肚のスープ gyoto no suupu)
・ผัดขี้เมา pad lii mao(激辛バジル炒め gekikara bajiru itame)
・ต้มโคล้งปลากรอบ tom kloong plaa groob(酸味とピリ辛乾燥魚のスープ sanmi to pirikara kannsougyo no suupu)
・โรตีสายไหม rootii saai mai(わたあめのクレープ包み wataame no kureepu zutsumi)

・ทั้งหมดนี้ tangmog nii(これら全て korera subete)
・ก็ goo(も mo)
・หมด mod (全て subete)
・กินเก่ง gin geng(≒よく食べる yoku taberu)
・จริงๆ jing jing(本当に hontou ni)
*おいしく oishiku(อย่างน่าอร่อย yaang naa aroi)
*平らげる tairageru(กินหมด gin mod)

・น่าเสียดาย naa sia dazi(残念 zan nen)
*心残り kokoro nokori(การติดค้างในใจ,ความรู้สึกเสียใจ)
・ลืม luum(忘れる wasureru)
・ให้ hai(〜させる 〜saseru/ 〜て もらう 〜te morau)
・ทุเรียน turian(ドリアン dorian)

⇐PREV / NEXT⇒