แบตหมด 電池切れ

มือถือกับกะทิแบตหมดค่ะ ไม่มีพลังค่ะ...

携帯もカティも電池切れです。もう力がありません...
keitai mo Kati mo denchi gire desu. mou chikara ga arimasrn...

【Vocab】: 

・มือถือ ムートゥー(携帯 keitai)
・แบตหมด ベッモッ(電池切れ denchi gire)
・ไม่มี マイミー(ありません arimasen)
・พลัง パラン(力 chikara)

⇐PREV / NEXT⇒