มาเที่ยวยามานาชิ 山梨県へ家族旅行

【Tags】: 

วันนี้กะทิมาเที่ยวจังหวัด ยามานาชิ กับครอบครัวค่ะ ช่วงนี้กะทิมีนัดแทบทุกวัน รู้สึกเหนื่อยมาก แต่ที่นี่มีต้นไม้เยอะ อากาศเย็นสบาย และเงียบสงบ ไม่เหมือนโตเกียวค่ะ กะทิจะได้พักผ่อนให้เต็มที่ค่ะ
wan nii Kati maa tiao jangwad yaamaanaashi gap kroopkruwa ka chuwang nii Kati mii nad teeb tuk wan ruusuk nuai maak tee tiinii mii tonmaai yɛ́ aagaat yen sabaay le ngiap sangop mai muan toogiao ka Kati ja dai pagpoon hai tem tii ka

今日は山梨県に家族と旅行に来ました。最近は予定が詰まりすぎて疲れていました。でもここは東京と違い、自然がたくさんあって涼しくて静かです。ゆっくり休もうと思います。
きょう は やまなし けん に かぞく と りょこう に きました。さいきん は よてい が つまり すぎて つかれて いました。でも ここ は とうきょう と ちがい、しぜん が たくさん あって すずしくて しずか です。ゆっくり やすもう と おもいます。

【Vocab】: 

・วันนี้ wan nii(今日 kyou)
・มาเที่ยว maa tiao(旅行に来る ryokou ni kuru)
・จังหวัด jangwad(県 ken)
・ยามานาชิ(山梨 yamanashi)
・กับ gap(と to)
・ครอบครัว kroop kruuwa(家族 kazoku)

・ช่วงนี้ chuwang nii(最近 saikin)
・นัด nad(約束 yakusoku)
・แทบ teeb(ほぼ hobo)
・ทุกวัน tukwan(毎日 mainichi)
*予定 yotei(แผนการ)
*詰まる tsumaru(ติด tid)
・รู้สึก ruusuk(感じる kanjiru)
・เหนื่อย nuai(疲れる tsukareru)
・มาก maak(とても totemo)

・แต่ tee(でも demo)
・ที่นี่ tiinii(ここ koko)
・มี mii(ある aru)
・ต้นไม้ tonmaai(木 ki)
*自然 shizen(ธรรมชาติ tammachaat)
・เยอะ yɛ́(たくさん takusan)
・อากาศ aagaat(天気 tenki)
・เย็นสบาย yen sabaay(涼しい suzushii)
・เงียบสงบ ngiap sangop(静か shizuka)
・ไม่เหมือน mai muan(〜と違い 〜to chigai)
・โตเกียว(東京 toukyou)

・พักผ่อน pagpoon(休む yasumu)
・พักผ่อนให้เต็มที่ pagpoon hai tem tii(≒ゆっくり休む yukkui yasumu)
*ゆっくり yukkuri(ช้าๆ/ตามใจ)

⇐PREV / NEXT⇒