เพิ่ง 〜したばかり

【Tags】: 

เพิ่ง〜
คุณเพิ่งเรียนแต่ลืมแล้วหรือ?

〜ばかり
習ったばかりなのにもう忘れたの?

【Vocab】: 

・คุณ khun(あなた anata)
・เพิ่ง pəng(〜ばかり 〜bakari)
・เรียน rian(習う narau / รูปอดีต 習った naratta)
・แต่ tee(〜なのに 〜nanoni)
・ลืม luum(忘れる wasureru / รูปอดีต 忘れた wasureta)
・แล้ว leew(もう mou)
・หรือ ruu(〜の? 〜no?)

【Others】: 

ตอนที่พูดคนญี่ปุ่นมักจะพูด「ばっか bakka 」แทนばかり เช่น
・行ったばっか itta bakka (เพิ่งไป pəng pai)
・食べたばっか tabeta bakka (เพิ่งกิน pəng gin)

⇐PREV / NEXT⇒