สักวันหนึ่ง いつか

【Tags】: 
กะทิไม่ใช่คนไทย และคิดว่าสักวันหนึ่งคงจะต้องกลับญี่ปุ่น
タイ人でない限りは、いつかは日本に帰らなければならない日がくると思います。
タイじん でない かぎり は、いつか は にほん に かえらなければ ならない ひ が くる と おもいます。
 
แต่มั่นใจว่าจะคิดถึงช่วงชีวิตที่เคยอยู่ในประเทศไทย
でも必ずタイでの生活が恋しくなると思います。
でも かならず タイ で の せいかつ が こいしくなる と おもいます。
 
โดยที่อยู่เฉยๆไม่ต้องมีอะไรพิเศษ 
特に特別なことがなくても、ただここにいるだけで、
とくに とくべつな ことが なくても、ただ ここ に いる だけで、
 
ก็สามารถมีความสุขกับทุกสิ่งรอบตัวได้ค่ะ
周りにある身近なもの全てから幸せを感じる事ができます。
まわり に ある みじかな もの すべて から しあわせ を かんじる こと が できます。
【Vocab】: 

・ไม่ใช่ maichai(~でない ~denai)
・คนไทย kon thai(タイ人 tai jin)
・และ le (そして soshite)
・คิดว่า kid waa(思う omou)
・สักวันหนึ่ง sakwan nung(いつか itsuka)
・คงจะ kong ja(きっと kitto)
・ต้อง tong(~なければならない ~nakerebanaranai)
・กลับ glab (帰る kaeru)
・ญี่ปุ่น yiipun (日本 nihon)

・แต่ tee (でも demo)
・มั่นใจ manjai (自信がある jishin ga aru≒必ず kanarazu)
・คิดถึง kid tung(恋しい koishii)
・ช่วง chwang (時期 jiki)
・ชีวิต chiiwid(生活 seikatsu)
・ที่เคยอยู่ tii keey yuu (~いた ~ita)
・ใน nai(に ~ni)
・ประเทศไทย prateet thai(タイ tai)

・โดยที่อยู่เฉยๆ dooy yuu cheeycheey (ただいるだけで tada iru dake de)
・ไม่ต้องมี~ก็ mai tong mii~go(~がなくても ~ga nakutemo)
・อะไรพิเศษ arai pissee(特別なこと tokubetsu na koto)
・สามารถ~ได้ saamaat~dai(できる dekiru)
・มีความสุข mii kwaamsuk(幸せを感じる shiawase o kanjiru)
・กับ gap (と to)
・ทุกสิ่ง tuksing (全てのもの subete no mono)
・รอบตัว roob tuwa(身の周り mi no mawari)
*身近 mijika(ใกล้ตัว glay tuwa)

⇐PREV / NEXT⇒