วันลอยกระทง 2017 ロイクラトン

【Tags】: 

เมื่อวานเป็นวันลอยกระทงที่กะทิรอคอยมา2ปีแล้ว
昨日は二年間も待ちに待ったロイクラトンでした!
きのう は にねんかん も まちにまった ロイクラトン でした。

อุตส่าห์แต่งตัวชุดสวยและเตรียมตัวตั้งแต่5โมงเย็นแล้ว
せっかくいい服に着替えて五時から準備を始めたのに、
せっかく いい ふく に きがえて ごじ から じゅんび を はじめたのに、

ปรากฏว่าสถานที่ที่กะทิไปไม่มีการจัดงานปีนี้ เสียใจสุดๆ
私が向かった所は今年はお祭りをやっていませんでした。すっごく残念でした。
わたし が むかった ところ は ことし は おまつり を やっていませんでした。すっごく ざんねん でした。

แต่ก็โชคดีที่ได้เจองานวัดแถวนั้น
ですが幸いその近くのお寺ではやっていました。
ですが さいわい その ちかく の おてら では やっていました。

งานเล็กๆแต่ก็ได้ซื้อกระทงสวย
小さなお祭りでしたが、奇麗なクラトンも買えて、
ちいさな おまつり でしたが、きれいな クラトンも かえて、

และสุขใจที่เห็นกระทงลอยเต็มผืนนำ้ค่ะ
水面に浮かぶたくさんのクラトンが見れてよかったです。
すいめん に うかぶ たくさん の クラトン が みれて よかったです。

【Vocab】: 

・เมื่อวาน mua waan(昨日 kinou)
・เป็น pen(は wa)
・วันลอยกระทง ロイクラトンの日
・รอคอยมา roo kooy maa(待ちに待った machini matta)
・2ปี soong pii(二年間 ninenkan)

・อุตส่าห์ utsaa(せっかく sekkaku)
・แต่งตัว teng tuwa(着替える kigaeru)
・ชุดสวย chud sway(きれいな服 kirei na fuku、いい服 ii fuku)
・เตรียมตัว triam tuwa(準備 junbi)
・ตั้งแต่ tangtee(~から ~kara)
・5โมงเย็น haa moong yen(夕方の五時 yuugaata no goji)

・ปรากฏว่า pragood waa(≒そしたら soshitara)
・สถานที่ sataantii(所 tokoro)
・ไป pai(行く iku / 向かう mukau)
・ไม่มีการจัดงาน mai mii gaan jad ngaan(≒祭りがやっていない matsuri ga yatte inai)
*祭り matsuri(เทศกาล teesagaan)
・ปีนี้ pii nii(今年 kotoshi)
・เสียใจ siajai(残念 zan-nen)
・สุดๆ(≒すっごく suggoku)

・แต่ก็ tee go(ですが desuga)
・โชคดี chook dii(幸い saiwai)
・วัด wad(お寺 otera)
・แถวนั้น teeo nan(その近く sono chikaku)

・งานเล็กๆ ngaan legleg(≒小さなお祭り chiisana omatsuri)
・ได้ซื้อ dai suu(買えた kaeta)
・กระทง kratong(クラトン)
・สวย sway(奇麗 kirei)
・สุขใจ sukjai(幸せ shiawase)
・เห็น hen(見える mieru)
・ลอย loy(浮かぶ ukabu)
・เต็ม tem(満ちた michita)
・ผืนนำ้ puur naam(水面 suimen)

⇐PREV / NEXT⇒