คอสเพลย์ コスプレ

กะทิอยากลองแต่งคอสเพลย์เป็นแม่บ้านค่ะ
แล้วคุณอยากใส่ชุดอะไรคะ?

カティはメイドのコスプレをしてみたいです。
あなたは何を着てみたいですか?
Kati wa meido no kosupure wo shitemitai desu.
anata wa nani wo kitemitai desuka?

【Vocab】: 

・อยาก ヤーク(〜したい 〜shitai)
・ลอง ローング(試す tamesu)
*อยากลอง ヤークローング(〜してみたい 〜shitemitai)
・แต่ง テーング(飾る kazaru)
・คอสเพลย์ コスプレー(コスプレ kosupure)
・แม่บ้าน メーバーン(メイド meido)

・คุณ クン(あなた anata)
・ใส่ชุด サイチュッ (着る kiru)
・อะไร アライ(何 nani)

⇐PREV / NEXT⇒