ทำงานอะไร 仕事は何ですか?

【Tags】: 

คุณทำงานอะไรคะ?

あなたは何の仕事をしていますか?
anata wa nanno shigoto wo shiteimasuka?

【Vocab】: 

・คุณ クン(あなた anata)
・ทำงาน タムガーン(仕事 shigoto)
・อะไร アライ(何 nani)
*อาชีพ アーチープ(職業 shokugyou)
*บริษัท ボーリサッ(会社 kaisha)

⇐PREV / NEXT⇒