ตอนที่ยุ่งมาก 忙しい時

【Tags】: 

ตอนที่ฉันยุ่งมาก ฉันอยากมีกะทิอีกคนค่ะ

とても忙しい時、もう一人カティがいたらいいのになぁ。
totemo isogashii toki, mou hitori Kati ga itara iinoninaa.

【Vocab】: 

・ตอนที่ トーンティー(〜の時 〜no toki)
・ฉัน チャン(私 watashi)
・ยุ่ง ユン(忙しい isogashii)
・มาก マーク(とても totemo)
・อยาก มี ヤーク ミー(欲しい hoshii)
・อีกคน イーグコン(もう一人 mou hitori)
*いる iru (อยู่ ユー)
*〜たらいいのになぁ 〜tara iinoni naa(หวัง ว่า ワン ワー )

⇐PREV / NEXT⇒