ร้านกาแฟที่เชียงใหม่ チェンマイのカフェ

【Tags】: 

สวัสดีเจ้า ที่เชียงใหม่มีร้านกาแฟน่านั่งเยอะมากเลยค่ะ ตอนนี้กินกาแฟ รอขึ้นรถทัวร์ไปเชียงรายอีก 3ชั่วโมง ตอนเช้าแบบนี้ รถเต็มแทบทุกคันเลยค่ะ
sawadee jaao tii chiang mai mii raan gaafee naa nang yɛ́ maak leey ka toon nii gin gaafee roo kun rod tuwa pai chiang raai iig saam chua moong toon chaao beep nii rod tem teeb tuk kan leey ka

おはようございます。チェンマイは素敵なカフェがいっぱいありますね。今はカフェでチェンライ行きのバスを三時間待っています。朝のバスは満席でした。
おはようございます。チェンマイ は すてきな カフェ が いっぱい ありますね。いま は カフェ で チェンライ いき の バス を さんじかん まっています。あさ の ばす は まんせき でした。

【Vocab】: 

・สวัสดีเจ้า sawadee jao(タイ北部の挨拶)
・เชียงใหม่ chiang mai(チェンマイ chenmai)
・มี mii(ある aru)
・ร้านกาแฟ raan gafee(カフェ kafe)
・น่านั่ง naanang(直訳:座りたくなる ≒素敵 suteki)
・เยอะ yɛ́(いっぱい ippai)
・มาก maak(とても totemo)

・ตอนนี้ tonnnii(今 ima)
・กิน gin(飲む nomu)
・กาแฟ gaafee(コーヒーkoohii)
・รอ roo(待つ matsu)
・ขึ้น kun(乗る noru)
・รถทัวร์ rod tuwa(バス basu)
・ไป เชียงราย pai chiang raai(チェンライ行き chenrai iki)
・อีก iig(あと ato)
・3 ชั่วโมง saam chuamoong(三時間 sanjikan)

・ตอนเช้า toon chaao(朝 asa)
・แบบนี้ beep nii(このような konoyouna)
・รถ rod(車 kuruma/ バス basu)
・เต็ม tem(満員 man-in)
・แทบ teeb(ほとんど hotondo)
・ทุกคัน tuk kan(直訳:全台)

⇐PREV / NEXT⇒