รูปหิมะจากญี่ปุ่น 日本からの雪景色

【Tags】: 
นี่คือวิวจากบ้านกะทิที่ญี่ปุ่นค่ะ
これは私の実家からの景色です。
これは わたし の じっか から の けしき です。
 
กะทิไม่ชอบหิมะจริงๆ เพราะเดินแล้วร้องเท้าก็จะเปียกหมด
私は雪が嫌いです。歩けば靴はびしょ濡れになるし、
わたし は ゆき が きらい です。あるけば くつ は びしょぬれ に なるし、
 
ขี่จักรยานก็ลื่นล้ม รถไฟก็จะล่าช้า …
自転車に乗れば滑って転ぶし、電車も遅れます。
じてんしゃ に のれば すべって ころぶし、でんしゃ も おくれます。
 
แต่ชอบตอนมองเงียบๆจากในบ้านที่อุ่นๆค่ะ
でも温かい家の中から静かに雪を眺めるのは好きです。
でも あたたかい いえ の なか から しずかに ゆき を ながめる のは すき です。
 
เพื่อนๆได้ถ่ายรูปหิมะรึยังคะ แชร์ให้กะทิดูหน่อยได้มั้ยคะ
みなさんは雪の写真を撮りましたか?私に見せてくれませんか?
みなさん は ゆき の しゃしん を とりましたか?わたし に みせて くれませんか?
 
【Vocab】: 

・นี่ nii(これ kore)
・คือ kɯɯ (は wa)
・วิว wiw(景色 keshiki)
・จาก jaag(から kara)
・บ้าน baan(家 ie)
・ญี่ปุ่น yiipun(日本 nihon)
*実家 jikka(บ้านเกิด baan gə̀əd)

・ไม่ชอบ mai choop(嫌い kirai)
・จริงๆ jing jing(本当に hontou ni)
・หิมะ hima(雪 yuki)
・เพราะ pro(なぜなら nazenara)
・เดิน dəən(歩く aruku)
・ร้องเท้า rong tao(靴kutsu)
・เปียกหมด piag mod(びしょ濡れになる bishonure ni naru)
*verbば~ ถ้าverbแล้วก็จะ~

・ขี่ kii (乗る noru)
・จักรยาน jagrayaan(自転車 jitensha)
・ลื่น lɯɯn(滑る suberu)
・ล้ม lom(転ぶ korobu)
・รถไฟ rodfai(電車 densha)
・ล่าช้า laa chaa(遅れる okureru)

・แต่ tee(でも demo)
・ชอบ choop(好き suki)
・ตอน toon(時 toki)
・มอง mong(眺める nagameru)
・เงียบๆ ngiap ngiap(静かに shizuka ni)
・ใน nai(中 naka)
・อุ่นๆ un un(温かい atatakai)

・เพื่อนๆ pɯan pɯan(みなさん minasan)
・ได้ ~dai~(~できた ~dekita)
・ถ่าย taai(撮る toru)
・รูป ruup(写真 shashin)
・~รึยัง ~rɯ yang(もう~ましたか? mou~mashita ka?)
・แชร์ shee(シェア shea)
・ให้ดู hai duu(見せる miseru)
・ให้~หน่อยได้มั้ย hai~noi dai mai(~てくれませんか? ~te kuremasen ka?)

⇐PREV / NEXT⇒