ขอโทษครับ ごめん

【Tags】: 

・ขอโทษครับ
・ขออภัยครับ (ขอโทษครับ สุภาพกว่าごめん)
・กราบขออภัยอย่างสูงครับ!!
*女性は ครับ(クラップ) を ค่ะ(カー)に。

・ごめん gomen
・すみません sumimasen
・ 大変申し訳ございません!!
  taihen moushiwake gozaimasen!!

⇐PREV / NEXT⇒