ทิศทาง 方角

【Tags】: 

【ทิศทาง】
เหนือ/ใต้/ตะวันออก/ตะวันตก

【方角】
北/南/東/西
kita/minami/higashi/nishi

⇐PREV / NEXT⇒