ลืมใน3ก้าว 三歩で忘れる

【Tags】: 

【สุภาษิตญี่ปุ่น】
ไก่ลืมทุกอย่างใน3ก้าว
กะทิก็ลืมคำศัพท์ใหม่ใน3วินาที

【日本のことわざ】
ニワトリは三歩歩けば忘れる
カティは三秒で新しい単語を忘れる
【nihon no kotowaza】
niwatori wa sanpo arukeba wasureru.
Kati wa sanbyou de atarashii tango wo wasureru.

【Vocab】: 

・สุภาษิต スパースィッ(ことわざ kotowaza)
・ญี่ปุ่น イープン(日本 nihon)
・ไก่ ガイ(ニワトリ niwatori)
・ลืม ルーム(忘れる wasureru)
・ทุกอย่าง トゥクヤン(すべて subete)
・3ก้าว サームガーウ(三歩 sanpo)
*歩く aruku(เดิน ドゥーン)
・คำศัพท์ カムサップ(単語 tango)
・ใหม่ マイ(新しい atarashii)
・วินาที ウィナーティー(秒 byou)

⇐PREV / NEXT⇒