(6) คำภาษาไทยที่สั้นๆ 短すぎるタイ語

【 ↓ ↓ Study More ♪ ٩( 'v' )و ↓ ↓ 】: 

ตอนแรกกะทิพูดภาษาอังกฤษกับคนไทยแต่ภาษาไทยมีคำที่สั้นและพูดง่ายกว่าภาษาอังกฤษและตอนนี้กะทิก็เลยเปลี่ยนมาพูดแต่ภาษาไทย
“แพง!“
ton ræg kathi phud phaasaa anglit gap khon thai tæ̀ phaasaa thai mii kam thii san læa oog siang ngaay gwaa phaasaa anglit læa ton nii kathi goo leey plian maa phud tæ̀ p̣haasaa thai
「pheeng」

最初は英語を話していました。でもタイ語は短い言葉が多く言いやすいので、自然とタイ語を話すようになりました。
「高い!」
saisho wa eigo wo hanashite imashita. demo taigo wa mijikai kotoba ga ooku iiyasui node shizento taigo wo hanasu youni narimashita.
「takai!」

【Vocab】: 

・ตอนแรก tonræg(最初 saisho)
・พูด phud(話す hanasu)
・ภาษาอังกฤษ phaasaa anglid(英語 eigo)
・กับ gap(~と ~to)
・คนไทย khon thai(タイ人 taijin)
・แต่ tæ̀(でも demo)
・ภาษาไทย phaasaa thai(タイ語 taigo)
・มี mii(ある aru)
・คำ kham(言葉 kotoba)
・สั้น san(短い mijikai)
・และ læa(それから sorekara)
・พูดง่าย phud ngaay(言いやすい iiyasui)
・กว่า gwaa(~より ~yori)
・ตอนนี้ tonnii(今 ima)
・ก็เลย goo leey(〜なので 〜nanode)
・เปลี่ยนมา plian maa(変えるようになった kaeru youni natta)
・แต่ภาษาไทย tee phaasaa thai(タイ語だけ taigo dake)
*多い ooi(เยอะ yea)
*自然と shizen to(โดยธรรมชาติ dooi thammachaat)

“หิวไหม“ “ตู้เย็น“ “ปิดหน่อย“
“hiwmai“ “tuuyen“ “pid noy“

「お腹すいた?」「冷蔵庫」「ちょっと閉めて。」
「onaka suita?「reizouko」「chotto shimete」

แต่ว่าบางครั้งภาษาไทยก็สั้นเกินไปและก็มักจะออกเสียงผิด
“ซื้อมือถือใหม่!“ “อย่าทำตดนะ“
tæ̀waa baang khrang phaasaa thai goo san geen pai læa goo mak ja oog siang phid
“sɯɯ mɯɯtɯɯ mai!“ “ yaa tam tod na“

でも時々タイ語は短すぎて、発音をまちがえてしまいます。
「新しいケイタイ買った!」「オナラしないでね。」
demo tokidoki taigo wa mijikasugite hatsuon wo machigaete shimaimasu.
「atarashii keitai katta!」「onara shinaidene」

【Vocab】: 

・แต่ว่า tæ̀waa(〜でも 〜demo)
・บางครั้ง baang khrang(時々 tokidoki)
・สั้น กินไป san geenpai(短すぎる mijikasugiru)
・มักจะ mag ja(〜しがち 〜shigachi)
・ออกเสียง oog siang(発音 hatsuon)
・ผิด pid(まちがえる machigaeru)
・ซื้อ sɯɯ(買う kau)
・มือถือ mɯɯtɯɯ(携帯 keitai)
・ใหม่ mai(新しい atarashii)
・อย่า yaa(〜しないで 〜shinaide)
・ตด tod(オナラをする)

ความจริงกะทิอยากพูดว่า “อย่าทำตกนะ”...
khwam jing kathi yaak phud waa “yaa tam tog na”...

本当は「落とさないようにね。」と 言おうと思っていました...。
hontou wa “otosanaiyounine“ to iou to omotte imashita

【Vocab】: 

・ความจริง khwam jing(本当は hontou wa)
・อยาก yaak(〜したい 〜shitai)
・พูด puud(言う iu)
・ตก tog(落とす otosu)
*อยากพูดว่า 言おうと思っていました