ฝุ่นจะกลายเป็นภูเขา ちりつも

【Tags】: 

【สุภาษิตญี่ปุ่น 日本のことわざ】

แม้จะเป็นเพียงฝุ่น แต่ถ้ารวมกันมาก ก็จะกลายเป็นภูเขาได้
mee ja pen piang fun tee taa rao ruwam gan maak goo ja glaay pen puukao dai
ちりも積もれば山となる
chiri mo tsumoreba yama to naru

แม้จะเป็นแค่สิ่งเล็กๆ แต่หากตั้งใจทำอย่างไม่ย่อท้อ สักวันก็จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้
ถึงแม้กะทิเรียนคำศัพท์ภาษาไทยทุกวัน แต่ใครก็ไม่สามารถพูดภาษาไทยเก่งได้ในทันที แต่กะทิเชื่อว่าความพยายามเล็กๆแบบนี้จะทำให้กะทิพูดเก่งได้ในอนาคตค่ะ
小さな事でも積み重ねればいつか大きな成功につながるということ。
カティは毎日タイ語の単語を勉強しています。一瞬でタイ語ペラペラにはなれませんが、この小さな積み重ねがタイ語上達につながると信じています。

 

【Vocab】: 

・แม้ mee(たとえ~でも tatoe~demo)
・เพียง piang(~だけ ~dake)
・ฝุ่น fun(ちり chiri/ 埃 hokori)
・แต่ tee(でも demo)
・ถ้า taa(もし moshi/ ~れば ~reba)
・รวมกัน ruwam gan(集まる atsumaru)
*สุม sum(積む tsumu)
・มาก maak(たくさん takusan)
・กลายเป็น glaay pen(~になる ~ni naru)
・ภูเขา puukao(山 yama) 

⇐PREV / NEXT⇒