10000ไลค์ 一万いいね!

【Tags】: 

เกือบ1ปีหลังจากเริ่มทำเพจกะทิจัง ตอนนี้มี10000ไลค์แล้วค่ะ
ขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ทำให้กะทิสามารถสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
จากนี้ต่อไปกะทิหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย และกะทิจะทำให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

guab nung pii lang jaag rə̂əm tam peej katichan tonnii mii nung muun laik leeo ka
koop kun tuktuk kon tii chwai sanapsanun le pen gamlangjai tam hai kati saamaat samret nai paomaai tii tangjai wai
jaag nii too pai kati wang waa tuk kon ja sank gap gaan rian paasaa yiipin le paasaa thai le kati ja tam hai tii ying kun ka

カティちゃんをはじめて約1年が経ちました。
おかげさまで、目標だった10000いいねをついに達成しました!
これからもたくさんの人がタイ語・日本語を楽しく勉強できますように、がんばります。

katichan wo hajimete yaku ichi nen ga tachimashita.
okagesamade mokuyou datta ichiman iine wo tsusini tassei shimashita!
korekaramo takusan no hito ga taigo nihongo wo tanoshiku benkyou dekimasuyouni ganbarimasu.

【Vocab】: 

・เกือบ guab(約 yaku)
・1ปี nung pii(一年 ichinen)
・หลังจาก lang jaag(〜の後 〜no ato)
・เริ่ม rə̂əm(始める hajimeru)
・ทำ tam(作る tsukuru)
・เพจ peej(ページ peeji)
*経ちました tachimashita(ผ่านไป paan pai)
・ตอนนี้ tonnii(今 ima)
・10000 nung muun(一万 ichiman)
・แล้ว leeo(もう mou)

・ขอบคุณ koopkun(ありがとう arigatou)
*おかげさまで okagesamade(ขอบคุณที่ช่วย)
・ทุกๆคน tuktuk kon(みなさん minasan)
・ช่วย chwai(助ける tasukeru)
・สนับสนุน sanap sanun (サポート sapooto)
・และ le(そして sohite)
・กำลังใจ gamlangjai(応援 ouen)
・ทำให้ tamhai(〜してくれる 〜shitekureru)
・สามารถ samaat(できる dekiru)
・สำเร็จ samret(成功 seikou/ 達成 tassei)
・เป้าหมาย paomaai(目標 mokuhyou)
・ตั้งใจ tangjai(本気で honki de)

・จากนี้ต่อไป jaag nii too pai(これからも korekaramo)
・หวังว่า wang waa(〜ますように 〜masuyouni)
・สนุก sanuk(楽しく tanoshiku)
・การเรียน gaanrian(勉強 benkyou)
・ภาษาญี่ปุ่ paasaa yiipun(日本語 nihongo)
・ภาษาไทย paasaa thai(タイ語 taigo)
・ทำให้ดียิ่งขึ้น tam hai dii ying kun(さらにがんばります sarani ganbarimasu)

⇐PREV / NEXT⇒