ตามจับกระต่าย2ตัว
ก็จะไม่... 二兎を追う者は一兎をも得ず

【Tags】: 

กะทิอยากเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่เก่ง อยากพูดภาษาไทยได้เหมือนคนไทย อยากทำYouTubeให้บ่อยกว่านี้ และอยากวาดการ์ตูนด้วย กะทิมีหลายอย่างที่อยากทำ แต่คิดว่าถ้าอยากจะประสบความสำเร็จ ก็ต้องมุ่งมั่นและเชี่ยวชาญทีละอย่างค่ะ
Kati yaak pen kruu soon paasaa yiipun geng yaak puud paasaa thai dai muan kon thai yaak tam Youtube hai boi gwaa nii le yaak waad gaatuun duwai Kati mii laai yaang tii yaak tam tee kid waa taa yaak ja prasob kwaam samret goo tong mungman le chiaochaan tii la yaang ka

私は日本語教師のプロにもなりたいし、タイ語もペラペラになりたいし、YouTubeももっと作りたいし、漫画も描いてみたいし、たくさん達成したい事があります。でも、何かを極めるには一つに絞ることが必要だと思っています。
watashi wa nihongo kyoshi no puro ni mo naritai shi, Tai go mo perapera ni naritai shi, Youtube mo motto tsukuritai shi, manga mo kaite mitai shi, takusan tassei shitai koto ga arimasu. demo, nanika o kiwameru niha hitotsu ni shiboru koto ga hitsuyou da to omotte imasu

【สุภาษิตญี่ปุ่น 日本のことわざ】

คนที่ตามจับกระต่าย2ตัว ก็จะไม่สามารถจับได้แม้แต่ตัวเดียว

二兎を追う者は 一兎をも得ず
nito o ou mono wa itto o mo ezu


ความโลภ ทำมากกว่า2อย่างในเวลาเดียวกัน ก็จะไม่สำเร็จเลยทั้ง2อย่าง

欲張って同時にふたつのことをやろうとすると、どちらも成功しないというたとえ。

【Vocab】: 

・อยากเป็น yaak pen(なりたい naritai)
・ครู สอน ภาษาญี่ปุ่น kruu soon paasaa yiipun(日本語教師 nihongo kyoshi)
・เก่ง geng(上手 jouzu)
*プロ puro(professional)
・อยาก yaak(〜したい)

・พูด puud(話す hanasu)
・ภาษาไทย paasaa thai(タイ語 taigo)
・เหมือน คนไทย muan khon thai(タイ人のように tai jin no youni)
*ペラペラ perapera(พูดเก่ง puud geng)

・ทำ tam(作る tsukuru)
・บ่อย boi(頻繁 hinpan)
・กว่านี้ gwaa nii(今よりもっと ima yori motto)

・วาด waad(描く kaku)
・การ์ตูน gaatuun(漫画 manga)
・ด้วย dwai(〜も 〜mo)

・หลายอย่าง laai yang(たくさんの事 takusan no koto)
・ แต่ tee(でも demo)
・คิดว่า kidwaa(〜と思う 〜to omou)
・ถ้า taa(もし moshi)
・ประสบความสำเร็จ prasob kwaam samret(≒ 達成する tassei suru)
・ต้อง tong(〜することが必要 〜suru koto ga hitsuyou)
・มุ่งมั่น mungman(集中する shuuchuu suru ≒ 絞る shiboru )
・เชี่ยวชาญ chiaochaan(熟練した jukuren shita ≒ 極める kiwameru)
・ทีละอย่าง tiilayaang(一つ hitotu)
*何か nanika(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง sing dai sing nung)

⇐PREV / NEXT⇒