กินนัตโตเป็นมั้ย 納豆食べられる?

【Tags】: 

กะทิซื้อนัตโตที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกค่ะ นัตโตอร่อยมาก ดีต่อสุขภาพด้วย คนไทยทุกคนกินนัตโตเป็นมั้ยคะ
Kati suu nadtoo tii prateet thai pen krang reeg ka nadtoo aroy maak dii too sukapaap dway kon thai tuk kon gin natto pen mai ka

 
初めてタイで納豆を買いました。納豆はおいしくて健康にもとてもいいです。タイ人のみなさんは、納豆が食べられますか?
はじめて タイで なっとう を かいました。なっとう は おいしくて けんこう にも とても いいです。タイじん の みなさん は、なっとう が たべられますか?
【Vocab】: 

・ซื้อ suu(買う kau)
・นัตโต natto(納豆 nattou)
・ที่ tii(で de)
・ประเทศไทย pratheet thai(タイ tai)
・เป็น ครั้งแรก pen krang reeg(初めて hajimete)

・อร่อย aroy(おいしい oishii)
・มาก maak(とても totemo)
・ดี dii(いい ii)
・ต่อ too(~(のため)に ~ni)
・สุขภาพ sukapaap(健康 kenko)
・ด้วย dway(も mo)

・คนไทย kon thai(タイ人 tai jin)
・ทุกคน tuk kon(みなさん minsa san)
・กิน gin(食べる taberu)
・กินเป็นมั้ย gin pen mai(食べられますか? taberare masuka?)

⇐PREV / NEXT⇒