• (5) 1ปีผ่านไปที่อยู่เมืองไทย タイ語一...
  • (4) ชื่อเล่นไทย タイのニックネーム
  • คิดว่าอายุเท่าไหร่ 何才だと思う?
  • (3) ความใฝ่ฝันที่ไปต่างประเทศ 海外へ...
  • (2) ครั้งแรกที่ไปประเทศไทย 修学旅行でタ...
  • (1) เพื่อนคนไทยคนแรก はじめてのタイ人の友達
  • คาเฟ่ カフェ
  • อดทนนั่งบนก้อนหินสามปี 石の上にも三年
  • อาชีพ 職業
  • เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่ 日本語の先生になりました

Pages