• ระดับขั้น 程度を表す
  • (6) คำภาษาไทยที่สั้นๆ 短すぎるタイ語
  • 〜เกินไป 〜すぎる
  • HALLOWEEN!ร่างกายมนุษย์ 人体
  • ที่สุดในโลก 世界で一番
  • เป็นยังไงบ้าง どうですか?
  • (5) 1ปีผ่านไปที่อยู่เมืองไทย タイ語一...
  • (4) ชื่อเล่นไทย タイのニックネーム
  • คิดว่าอายุเท่าไหร่ 何才だと思う?
  • (3) ความใฝ่ฝันที่ไปต่างประเทศ 海外へ...

Pages