• สอนภาษาอังกฤษชั้นม.ปลาย 高校で英語教師
  • สอบภาษาไทยครั้งที่1 第1回タイ語検定
  • ฝุ่นจะกลายเป็นภูเขา ちりつも
  • ร้านไอติมกะทิ カティアイスのお店
  • เครื่องทำwaffle ワッフルメーカー
  • น้ำเย็นกลายเป็นน้ำร้อน 冷水がお湯になる
  • ฤดูของมะม่วง マンゴーの季節
  • ตอนเกิดแผ่นดินไหว 地震の時に使うフレーズ
  • วันสงกรานต์ 2016 ソンクラーン
  • ตอนไปร้านอาหาร レストランで使う会話 (#6)

Pages